Forretningsbetingelser

Odder, April 2022

Bemærk, at forretningsbetingelserne for offentlige og erhvervskunder på enkelte punkter adskiller sig fra de generelle forretningsbetingelser. Disse undtagelser er beskrevet til sidst i forretningsbetingelserne under Erhverv.

Altid gældende version af vores forretningsbetingelser kan downloades her: Link

Virksomhedsinformation:

Pandekagebilen, Alrøvej 66, 8300 Odder

Telefon: 2396 1349 - CVR: 3146 0743 - E-mail: info@pandekagebilen.dk - www. Pandekagebilen.dk

Du kan handle på følgende måder:

Alle priser på hjemmesiden er inklusive moms, afgifter, told mm.

Tilbud

Tilbud er normalt gældende i 5 dage, afvigelser herfra vil fremgå af det skriftlige tilbud. Hører vi ikke fra dig indenfor dette tidsrum, sender vi dig en besked om, at din reservation er slettet i vores kalender – bare så vi er enige i, at vi ikke skal komme.

Ved bestilling af arrangement mere end 6 måneder frem tages forbehold mod prisstigninger.

Bekræftelse

Vi har ikke lavet en endelig aftale, førend du har modtaget en bekræftelse fra os. Dette er din sikkerhed for, at aftalen er faldt 100% på plads.

Kørsel

Kørsel beregnes via www.krak.dk t/r efter den til enhver tid gældende kilometer-sats, som fremgår af vor hjemmeside. Eventuelle bro- og færgeafgifter tillægges endvidere

Betaling

Betalingsbetingelsen er Netto Kontant, dvs der afregnes kontant eller med MobilePay ved serveringens afslutning. Vi modtager ikke dankort eller andre former for kreditkort.

Forudbetaling via bankoverførsel kan accepteres – dog kun efter forudgående aftale herom.

Arrangementets tid

Et arrangement er berammet til at vare maksimalt 4 timer, og tid forbrugt herudover afregnes med vores til enhver tid gældende timesats pr. påbegyndt time.

Vi efterlader aldrig pandekager eller anden mad på stedet, men tager alt med retur.

Forsikring

Pandekagebilen har tegnet de nødvendige og lovpligtige forsikringer, herunder lovpligtig arbejdsskadeforsikring, ansvarsforsikring, erhvervs- & produktansvarsforsikring.

Force Majeure

I tilfælde af at levering, rettidig levering eller mangelfri levering hindres eller forsinkes af begivenheder udenfor Pandekagebilen’ kontrol, herunder, men ikke begrænset til, arbejdskonflikt, driftsforstyrrelser, transportvanskeligheder eller anden tredjemands svigt, almindelig vareknaphed eller lignende, kan Pandekagebilen ansvarsfrit udskyde levering eller helt eller delvist annullere ordren efter eget valg ved meddelelse til køber hurtigst muligt.

Offentlige og erhvervskunder

  • Erhvervskunder faktureres med arrangementsdato som fakturadato med betalingsbetingelsen 8 dage netto.
  • Offentlige kunder faktureres ligeledes med arrangementsdato som fakturadato med betalingsbetingelsen 8 dage netto – og faktura indrapporteres med EAN-Nummer via Faktura-Service. EAN-Nummer skal oplyses ved bestilling.

Afbestilling

Ved afbestilling af arrangement eller ved reduktion på mere end 10% henvises til Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme, der har udgivet et regelsæt omhandlende reglerne for reduktion og afbestilling af selskabsarrangementer, der siger således:

  • Ved reduktion på mere end 10% eller afbestilling af hele arrangementet til og med 6 døgn inden arrangementsdatoen, betales en godtgørelse svarende til 50% af de bestilte ydelser.
  • Ved reduktion på mere end 10% eller afbestilling af hele arrangementet senere end 6 døgn inden arrangementsdatoen, betales en godtgørelse svarende til 75% af de bestilte ydelser.
  • Ved manglende afholdelse/fremmøde på selve arrangementsdatoen har Pandekagebilen krav på fuld godtgørelse af de bestilte ydelser.

Afbestilling kan ske indtil 4 uger inden dato for afviklingen af det bestilte arrangement. Afbestilling skal ske skriftligt.

Evt. forudbetalt depositum tilbagebetales ikke ved afbestilling.

Tvister

Såfremt en indgået aftale giver anledning til tvister mellem parterne, skal disse søges løst i mindelighed. Såfremt en mindelig løsning ikke kan opnås, afgøres tvister ved voldgift i overensstemmelse med de i Danmark gældende lovregler om voldgift.

Få et tilbud på din fest

Vi har brug for lidt oplysninger for at kunne give dig et godt tilbud - klik og udfyld formularen

bubble